مزوتراپی رشد مجدد موی سر نمونه کار 3

مزوتراپی موی سر – نمونه کار 3

روش انتخابی و داروهای انتخابی هر کیس با کیس دیگر متفاوت است. جلسه اول ویزیت خود را جدی بگیرید. برنامه‌های درمانی در این جلسه برای شما تعیین می‌گردد. اگرچه نتایج ...
مزوتراپی موی سر - نمونه کار 1

مزوتراپی موی سر – نمونه کار 1

اولین گام در تقویت رشد موها جلسه معاینه و مشاوره شما است. ابتدا علل احتمالی ریزش موها و بیماری‌ها بررسی می‌گردند. در صورت لزوم آزمایش‌های لازم برای مراجعه کننده گرامی ...