مزوتراپی رشد مجدد موی سر نمونه کار 3

مزوتراپی موی سر – نمونه کار 3

روش انتخابی و داروهای انتخابی هر کیس با کیس دیگر متفاوت است. جلسه اول ویزیت خودرا جدی بگیرید،برنامه‌های درمانی در این جلسه برای شما تعیین می‌گردد. اگرچه نتایج درمانی در ...
مزوتراپی موی سر - نمونه کار 2

مزوتراپی موی سر – نمونه کار 2

این نمونه کار مربوط به تقویت و رشد موها است. اولین گام در تقویت رشد موها جلسه معاینه و ویزیت و مشاوره شما است. ابتدا علل احتمالی ریزش موها،بیماری‌ها بررسی ...
مزوتراپی موی سر - نمونه کار 1

مزوتراپی موی سر – نمونه کار 1

اولین گام در تقویت رشد موها جلسه معاینه و ویزیت و مشاوره شما است. ابتدا علل احتمالی ریزش موها،بیماری‌ها بررسی می‌گردند، در صورت لزوم آزمایش‌های لازم برای مراجعه کننده گرامی ...